top of page

לומדות לארגונים

העובדים לומדים ונבחנים

 אתם חוסכים

החוק מחייב אותנו כמעסיקים להדריך את העובדים 

העובדים נכנסים עם סיסמא לומדים ונבחנים

העובדים חותמים דיגיטלית, ומקבלים תזכורות

הלומדות

לומדות

יתרונות

3 cups

Blueberries

מקצוענות

 • ההדרכות פותחו ע"י מומחים

 • סרטונים בהפקת סטודיו מקצועי

 • אבטחת מידע ברמה גבוהה

3 cups

Blueberries

יעילות תפעולית 

 • מערכת ניהול הרשאות

 • לוח בקרה

 • אחסון תוצאות מאובטח עם חתימה דיגיטלית

3 cups

Blueberries

חסכון כספי 

 • חוסכים עלויות הדרכה פרונטליות

 • ללא עלויות תפעול

 • מערכת תזכורות תקופתית

3 cups

Blueberries

חזרה תקופתית

 • אתם מגדירים תדירות

 • העובדים מקבלים הזמנה חוזרת

 • נבחנים שוב והנתונים נשמרים

3 cups

Blueberries

התאמה לדרישות החוק

 • העובדים חותמים דיגיטלית

 • הסרטונים מותאמים לחוקים 

 • הנתונים נשמרים

3 cups

Blueberries

למידה אפקטיבית

 • העובדים צופים בסרטונים

 • הסרטונים כוללים תרחישים 

 • העובדים נבחנים 

לקוחות מרוצים

לקוחות מרוצים

סלקום.jpg
אקספוז.jpg
with love.jpg
למ.jpg
Contact
bottom of page