top of page

טעימה מהלומדה למניעת הטרדה מינית...

זוהי טעימה - החלק הראשון של סרטון ההדרכה של לומדת הבטיחות.

בסוף הצפייה בהדרכה על העובד לעבור מבחן קצר הבודק את הבנתו.

לאחר המענה על השאלון העובד ממלא את פרטיו, מאשר כי עבר את ההדרכה וחותם דיגיטלית על מעבר ההדרכה ותצהיר חברה בגין מניעת הטרדה מינית.

המערכת תזכיר לעובד במועד כי עליו לעבור את ההדרכה ותנדנד לו עד שיבוצע.

אתם תקבלו התראה לאחר ביצוע ותוכלו לנהל את המידע בדשבורד.

לומדה למניעת הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית נחקק בשנת 1998 ומגדיר 5 סוגי התנהגויות המהוות הטרדה מינית. בנוסף החוק קובע שחובתנו כמעסיקים לנקוט אמצעים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, בינהם להביא לידיעת כלל העובדים בכל דרג את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות לפי חוק.

"מעסיק יאפשר לעובדיו להשתתף בפעולות הדרכה והסברה שעניינם מניעת הטרדה מינית על חשבון שעות העבודה המאורגנות ע"י ארגון העובדים או כל ארגון אחר העוסק במניעת הטרדה מינית..."

  • מטרת הלומדה היא להקל עליכם המעסיקים לעמוד בדרישות החוק ולבצע חובה זו באופן אפקטיבי עבורכם.

  • היתרונות בלומדה ממוחשבת :

  • למידת החוק באופן יעיל ואינטראקטיבי המאפשר הטמעה אפקטיבית של החומר

  • שילוב סיטואציות ושאלונים המסייעים ללמידה חוויתית

  • מעקב מוקפד על התהליך הכולל

 

להרחבה על החוק והעונשים לחצו כאן

bottom of page