top of page

בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה קיים חוק למסירת מידע והדרכת עובדים אשר נחקק בשנת 1999.  חוק זה מחייב את המעסיקים למסור מידע עדכני בדבר סיכונים ולבצע הדרכה שנתית לכל עובד, התואמת את תפקידו ואופן מניעת הסיכונים הקיימים בסביבת העובדה שלו. 

"מחזיק במקום עבודה ימסור לעובד במקום העבודה מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום, ובפרט בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה מועסק העובד, וכן ימסור לו הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של ציוד, של חומר ושל תהליכי עבודה במקום.

מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם ...ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה... ולפחות אחת לשנה"

מטרת הלומדה היא להקל עליכם המעסיקים לעמוד בדרישות החוק ולבצע חובה זו באופן אפקטיבי עבורכם.

היתרונות בלומדה ממוחשבת :

  • מסירת מידע והבנת הסיכונים באופן יעיל ואינטראקטיבי המאפשר הטמעה אפקטיבית של החומר
  • שילוב תמונות ושאלונים המסייעים ללמידה חוויתית
  • מעקב מוקפד על התהליך הכולל

לומדת בטיחות בסביבה משרדית

98.00 ₪ Regular Price
59.00 ₪Sale Price
bottom of page