top of page

החוק למניעת הטרדה מינית נחקק בשנת 1998 ומגדיר 5 סוגי התנהגויות המהוות הטרדה מינית. בנוסף החוק קובע שחובתנו כמעסיקים לנקוט אמצעים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, בינהם להביא לידיעת כלל העובדים בכל דרג את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות לפי חוק.

"מעסיק יאפשר לעובדיו להשתתף בפעולות הדרכה והסברה שעניינם מניעת הטרדה מינית על חשבון שעות העבודה המאורגנות ע"י ארגון העובדים או כל ארגון אחר העוסק במניעת הטרדה מינית..."

  • מטרת הלומדה היא להקל עליכם המעסיקים לעמוד בדרישות החוק ולבצע חובה זו באופן אפקטיבי עבורכם.
  • היתרונות בלומדה ממוחשבת :
  • למידת החוק באופן יעיל ואינטראקטיבי המאפשר הטמעה אפקטיבית של החומר
  • שילוב סיטואציות ושאלונים המסייעים ללמידה חוויתית
  • מעקב מוקפד על התהליך הכולל

לומדה למניעת הטרדה מינית

98.00 ₪ Regular Price
59.00 ₪Sale Price
bottom of page