top of page

טעימה מהלומדה לנגישות ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

זוהי טעימה - החלק הראשון של סרטון ההדרכה של הלומדה בנושא נגישות.

בסוף הצפייה בהדרכה על העובד לעבור מבחן קצר הבודק את הבנתו.

לאחר המענה על השאלון העובד ממלא את פרטיו, מאשר כי עבר את ההדרכה וחותם דיגיטלית על אישור מעבר הדרכה.

המערכת תזכיר לעובד במועד כי עליו לעבור את ההדרכה ותנדנד לו עד שיבוצע.

אתם תקבלו התראה לאחר ביצוע ותוכלו לנהל את המידע בדשבורד.

לומדה בנושא נגישות ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

החוק

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1988 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) תשע"ג – 2013 מטילים על מעסיק חובה לקיים הדרכות לגבי שוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלויות.

 

כל מעסיק המספק שירותים ציבוריים (למשל בריאות, חינוך, תרבות, מסחר, בידור, רווחה, בנקאות וכו') חייב להדריך את עובדיו בנושא, לרבות איסור הפליית אנשים עם מוגבלות במתן השירות, חובת מתן שירות שוויוני, כללי התנהגות נאותים וכו'.

 

מעסיק אשר מעסיק 25 עובדים או יותר המספקים שירות לציבור מחויב להדריכם מדי שנה, תוך תיעוד הדבר.

 

מטרת הלומדה היא להקל עליכם המעסיקים לעמוד בדרישות החוק ולבצע חובה זו באופן אפקטיבי עבורכם.

היתרונות בלומדה ממוחשבת :

מסירת מידע והבנת הנושא באופן יעיל ואינטראקטיבי המאפשר הטמעה אפקטיבית של החומר

שילוב תמונות ושאלונים המסייעים ללמידה חווייתית

מעקב מוקפד על התהליך הכולל

 

bottom of page